ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Technical Bulletins

(2018-19)

  1. Kumar, B., Brar, N.S., Singh, J., Kansal, S.K. and Verma, H.K. (2018) Strategies for round the year fodder production.
Technical bulletins:
Vigyanak Sahid Makkhi Palan (2016) Matharu K.S. and Tanwar. P.S.Matharu K.S. and Tanwar. P.S.
Integrated fish-livestock farming. (Compendium: Extension strategies for sustainable entrepreneurship in livestock sector)Khushvir Singh and P. S. Tanwar
Compendium
Farmers Telephone Directory (Directory of farmers trained by KVK, Barnala under different Vocational training Programme). Tanwar Prahalad Singh., Matharu Kamaldeep Singh., Singh Suryendra and Jadoun., Yogendra Singh. (2015)
Krishi Vigyan Kendra, Barnala in Service of the farming Community.Tanwar Prahalad Singh., Matharu Kamaldeep Singh., Singh Suryendra and Jadoun., Yogendra Singh. (2015).
Scroll to Top