ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo
INITIAL STATUS OF KVK LAND

The construction of this KVK building was started in the year 2013 and completed in the year 2016. Initially the land of this KVK was undulated and not suitable for the cultivation of any crop. With the establishment of KVK in Barnala district, this Kendra is now looking after the training needs of the farmers. Krishi Vigyan Kendra, Barnala, has adopted on campus as well as off campus transfer of technology programmes and other specialized approaches to disseminate the technical information and ultimately to improve the income status of farming community.

PRESENT STATUS OF KVK FARM

 

 

 

Scroll to Top