ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Team KVK

Members aligned with KVK and putting efforts to make it great.

DESIGNATION NAME QualificationDate of JoiningEmail IDContact No.
Associate Director (Training) NAME Dr. Prahalad Singh Tanwar Ph.D09.04.2013
Assistant Professor (Agronomy) Dr.Suryendra SinghPh.D. (Agronomy)24.03.2014
Assistant Professor (Horticulture) Dr. Harjot Singh SohiPhD (Fruit Science) 17.10.2016
Assistant Professor (Home Science) Dr.Anjuly SharmaPh.D. (Family Resources Management)29.12.2016
Assistant Professor (LPM) Dr. Prateek JindalPh.D (LP)05.04.2019
Assistant Professor (Fisheries)Dr. Rajinder KaurPh. D (Fisheries Resource Management)01.12.2017
Subject Matter Specialist (Plant Pathology)
Farm ManagerMr. Pardeep KumarB.Sc Agriculture29.10.2014
Assistant
Programme Assistant (Lab Technician)
Programme Assistant (Computer) Er. Harmanpreet KaurB. Tech (CSE) MBA(Finance)18.03.2021harman26493@gmail.com8146113947
Stenographer
Driver Sh. Inderjit Singh10+224.11.2017
Driver Tractor Sh. Sukhvir Singh10th24.11.2017
Skilled Supporting Staff Sh. VasuB.A.07.01.2019
Skilled Supporting Staff Sh. Jagjit Singh10+209.01.2019

 

NameDr. Prahalad Singh Tanwar
DesignationAssociate Director (Training)
QualificationPh.D
Date of Joining09.04.2013
Contact no.88472-20484
E-mailprahalad_tanwar@rediffmail.com

NameDr.Suryendra Singh
DesignationAssistant Professor (Agronomy)Dr.Suryendra Singh
QualificationPh.D. (Agronomy)
Date of Joining24.03.2014
Contact no.88376-98920
E-mailsuryendraicar@gmail.com

NameDr. Harjot Singh Sohi
DesignationAssistant Professor (Horticulture)Dr. Harjot Singh Sohi
Qualification

PhD

(Fruit Science)

Date of Joining17.10.2016
Contact no.98154-42559
E-mailharjotsohi@pau.edu

NameDr.Anjuly Sharma
DesignationAssistant Professor (Home Science)Dr.Anjuly Sharma
QualificationPh.D. (Family Resources Management)
Date of Joining29.12.2016
Contact no.82193-08479
E-mailanjuly1392@gmail.com

NameDr. Prateek Jindal
DesignationAssistant Professor (LPM)Dr. Prateek Jindal
QualificationPh.D (LP)
Date of Joining05.04.2019
Contact no.98154-44664
E-mailjindalvet@gmail.com

NameDr. Rajinder Kaur
Designation Assistant Professor (Fisheries)Dr. Rajinder Kaur
QualificationPh. D (Fisheries Resource Management)
Date of Joining01.12.2017
Contact no.75891-10085
E-mailrajindergoraya7@gmail.com

Name Dr. Sanjay Kumar
Designation Subject Matter Specialist (Plant Protection) Dr. Sandeep Kumar
Qualification Ph. D (Plant Protection)
Date of Joining 01.03.2024
Contact no. 9877507101
E-mail sanjay_verma1991@yahoo.com

NameMr. Sunil Dutt
DesignationAssistant 
Qualification 
Date of Joining19.10.2023
Contact no.99888-78991
E-mailsunildutt69@gmail.com

NameMr. Pardeep Kumar
DesignationFarm Manager
QualificationB.Sc Agriculture
Date of Joining29.10.2014
Contact no.98554-66237
E-mailpardeepgtm4@gmail.com

Name
Ms. Harmanpreet Kaur
DesignationProgramme Assistant (Computer)
QualificationB. Tech (CSE) MBA(Finance)
Date of Joining18.03.2021
Contact no.81461-13947
E-mailharman26493@gmail.com

NameSh. Inderjit Singh
DesignationDriver
Qualification10+2
Date of Joining24.11.2017
Contact no.88726-36208
E-maildeolinder2018@gmal.com

NameSh. Sukhvir Singh
DesignationDriver
Qualification10th
Date of Joining24.11.2017
Contact no.98722-64589
E-mailsukhvirguru1978@gmail.com

 

NameSh. Vasu
DesignationSkilled Supporting Staff
QualificationB.A.
Date of Joining07.01.2019
Contact no.70098-33464
E-mailvasusood@gmail.com

 

NameSh. Jagjit Singh
DesignationSkilled Supporting Staff
Qualification10+2
Date of Joining09.01.2019
Contact no.78885-73450
E-mail

 jaggisooch4@gmail.com

Dr. Balwinder Kumar

Associate Director (Training)
Email: ddtkvktarntaran@gmail.com
Phone: +919872974326

Mr. Harleen Singh

Assistant
Email: harleensingh007@ymail.com
Phone: +91-8728956034

Mr. Puneet Kumar

Stenographer
Email: puneetkvk@gmail.com
Phone: +91-7837244003

Dr. Anil Kumar

Assistant Professor
(Soil Science)
Email: anilkumarhpkv@gmail.com
Phone: +91-8872386132

Mr. Nirmal Singh

Assistant Professor
(Horticulture)
Email: nirmalsinghpau@gmail.com
Phone: +91-9463387250

Dr. Piverjeet Kaur Dhillon

Assistant Professor
(Home Science)
Email: dhillonpiver@yahoo.com
Phone: +91-8427600501

Dr. Suresh Kumar

Assistant Professor
(LPM)
Email: sureshverma7298@gmail.com
Phone: +91-9872529237

Dr. Prabhsimran Kaur

Subject Matter Specialist
(Agronomy)
Email: gillsimran.pau@gmail.com
Phone: +91-9463142737

Dr. Gulgul Singh

Subject Matter Specialist
(Fisheries)
Email: gulgul21195@gmail.com
Phone: +91 94172 35106

Mr. Kewal Singh

Programme Assistant
(Lab Technician)
Email: kewaldhillonizm@gmail.com
Phone: +91-9781589797

Er. Harmanpreet Kaur

Programme Assistant
(Computer)
Email: harman26493@gmail.com
Phone: +91-8146113947

Mr. Nirmal Singh

Skilled Supporting Staff
Phone: +91-9914560040

Mr. Aman Singh

Skilled Supporting Staff
Phone: +91-9915028251

Mr. Rajbir Singh

Jeep Driver
Phone: +91-9855652153

Mr. Jasbir Singh

Driver Tractor
Phone: +91-9878784154
Scroll to Top