ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Success Stories of Farmers associated with our KVK

Sr. No.
Title
VIEW
1.Successful dairy entrepreneur of village Kahlwan, Tarn TaranLink
2.Ensuring lucrative income from intercropping of Pea in Pear orchardLink
3.Real Hero for curbing problem of stubble burningLink
4.Livelihood Security through Flourishing the Attire Legacy of PunjabLink
5.Composite carp fish farmingLink
6.Impact of fertilizer recommendations based on Soil Health Card on Productivity and ProfitabilityLink
7.Improved variety, Bio fertilizer, integrated nutrient management, weeds management, insect and pest managementLink
8.Small scale poultry farmingLink
Scroll to Top