ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Name

Paramjit  Kaur

Village

Kattu , Distt. Barnala

Education

10th

Mobile

8146019490

Introduction

Smt. Paramjit Kaur received vocational training from Krishi Vigyan Kendra, Barnala on “ Preservation of fruits and vegetables” she started preparing value added products of fruits and vegetables in group,

she has formed Self Help Group (SHG) under KVK guidance and now she has started an enterprise of “block printing and tie dye” and prepare articles like block printed dupattas, bed sheets, women dresses etc. She earns upto 1200-1500/- per month.

KVK Interventions

1.      Provide training

2.      Technical support

3.      Field Visits

4.      Formation of Self Help Group

Scroll to Top