ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Powered By EmbedPress

S No.Name of Project
1Attracting and Retaining of Youth in Agriculture (ARYA)
2In-situ Crop Residue Management (CRM)
31 year Diploma in Agricultural Extension services for input dealers (DAESI) (one year duration) through Ministry of Agricultural
4Establishment of District Agro-Meteorology Unit (DAMU)
5Fish Farmer Producer Organization – (Neeli Kranti, FPO)
6Gender & Nutrition Project
7SWACHHTA ACTION PLAN (SAP)
8Capacity building of farmers through training programmes on profitable dairy farming and livestock management
9Cluster front line demonstration on Pulses
1010 Cluster front line demonstration on Oilseeds
Scroll to Top